POZVÁNKA
na mimořádnou valnou hromadu akcionářů společnosti ASTRA 92 a.s. vč. příloh

klikněte zde

Přihlášení