Automobilový průmysl

Universal Media Corporation - Nové město nad Váhom

Závod na výrobu LCD monitorů

Slovenská republika

rok dokončení výstavby

  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provádění stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby

 

Přihlášení