Průmysl potravinářský

Mrazírna - Kunovice

Stavební úpravy výrobních provozů

Výroba mražených smetanových krémů

Oprava expedičních ramp

Sanitární a pomocná zařízení 

  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provádění stavby

Přihlášení