Průmysl polygrafický - administrativní budovy

Státní tiskárna cenin - Praha

Výstavba administrativní budovy

Výstavba vstupního objektu

Výstavba Bezpečného datového centra

  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provádění stavby
  • dokumentace skutečného provedení
  • kolaudace

 

 

 

 

Přihlášení