ASTRA spol. s r.o.

ASTRA spol. s r.o. byla založena v roce 1992. S počátkem roku 2000 firma změnila právní formu a jméno na ASTRA 92 a.s a převzala všechny závazky společnosti ASTRA spol. s r.o..

Společnost je zaměřena především na projektovou činnost v oblasti investiční výstavby. Spektrum oblastí projektové činnosti zahrnuje stavby obytné, občanské, administrativní a komerční a logistická centra, stavby pro průmysl polygrafický, automobilový, strojírenský, gumárenský či textilní.

Struktura společnosti ASTRA 92 a.s. zabezpečuje investorům komplexní projektové a inženýrské služby v plném rozsahu, od studií, přes všechny projektové stupně, až po zpracování prováděcích projektů. Služby zahrnují i zajištění všech dokladů potřebných pro zahájení, provádění, projednání a ukončení stavby. Působnost je v celé České republice, ve Slovenské republice a jiných zemích.

V oblastech, které ASTRA 92 a.s. nepokrývá vlastními zaměstnanci, má dohodnutou dlouhodobou spolupráci.

Přihlášení