Logistické areály

Výstavba centrály společnosti SCHENKER v ČR - Rudná u Prahy

rok dokončení výstavby 2013

  • dokumentace změny stavebního povolení
  • stavební povolení
  • projekt pro provádění stavby
  • dokumentace skutečného provedení stavby
  • autorský dozor
  • kolaudace

Přihlášení