Průmysl polygrafický

Tiskárna Mír - Praha

Výstavba tiskárny

rok dokončení výstavby

  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provádění stavby

 

Přihlášení