Průmysl polygrafický

Státní tiskárna cenin - Praha

Rekonstrukce tiskárny I

  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provádění stavby
  • dokumentace skutečného provedení

 

 

 

 

Přihlášení