Průmysl polygrafický

Severotisk - Ústí nad Labem

Výstavba tiskárny

rok dokončení výstavby

  • návrh na umístění stavby
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provádění stavby

 

Přihlášení