Průmysl polygrafický

Vltava - České Budějovice

Výstavba tiskárny

rok dokončení výstavby

  • náhrh na umístění stavby
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provádění stavby

Přihlášení