Průmysl polygrafický

Mladá fronta - Olomouc

Výstavba tiskárny

  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro provádění stavby
  • dokumentace skutečného provedení