Průmysl polygrafický

Česká typografie - Praha

Výstavba tiskárny

rok dokončení výstavby

  • návrh na umístění stavby
  • dokumentace pro stavební povolení
  • dokumentace pro porvádění stavby

Přihlášení